+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 10:1 PM  توسط M.A  | 


 
 
اتمسفر زمين را بر حسب چگونگي روند دما، اختلاف چگالي، تغييرات فشار، تداخل گازها و سرانجام ويژگيهاي الكتريكي به لايه‌هاي زير تقسيم كرده‌اند:

1- تروپوسفر (Troposphere)

2- استراتوسفر (Stratosphere)

3- مزوسفر (Mesosphere)

4- يونسفر (Ionosphere)

5- اگزوسفر (Exosphere)

1- تروپوسفر

تروپوسفر پايين ترين لايه اتمسفر است كه خود از لايه هاي كوچكتري تشكيل شده است.

وجه تمايز اين لايه با ديگر لايه هاي اتمسفر، تجمع تمامي بخار آب جو زمين در آن است؛ به همين دليل بسياري از پديده هاي جوي كه با رطوبت ارتباط دارند و عاملي تعيين كننده در وضعيت هوا به شمار مي آيند (از قبيل ابر، باران، برف، مه و رعد و برق) تنها در اين لايه رخ مي دهند.

منبع حرارتي لايه تروپوسفر انرژي تابشي سطح زمين است. از اين رو با افزايش ارتفاع با كاهش دما مواجه خواهيم بود.

ضخامت تروپوسفر، از شرايط حرارتي متفاوتي كه در عرضهاي جغرافيايي مختلف حاكم است تبعيت مي كند. اين ضخامت معمولاً از 17 تا 18 كيلومتر در استوا به 10 تا 11 كيلومتر در مناطق معتدل و 7 تا 8 كيلومتر در قطبها تغيير مي كند.

2- استراتوسفر

لايه استراتوسفر بر روي لايه تروپوسفر قرار دارد و ضخامت متوسط آن حدود 23 كيلومتر است. در 3 كيلومتر اول استراتوسفر، دماي هوا ثابت است اما در قسمتهاي بالاتر دماي هوا با ارتفاع افزايش مي يابد.

در استراتوسفر به ندرت ابر تشكيل مي شود و تنها در شرايط ويژه اي ممكن است ابرهاي كوهستاني به نام ابرهاي مرواريدي در ارتفاع 21 تا 29 كيلومتري از سطح زمين ظاهر شوند كه علت وجود آنها حركات موجي شكل هوا از سوي موانع مي باشد.

از ديگر ويژگيهاي مهم استراتوسفر وجود ازن در اين لايه است كه بخصوص در ارتفاع 20 تا 30 كيلومتري سطح زمين بر اثر واكنشهاي مختلف فتوشيميايي بدست مي آيد. مقدار ازن در اين لايه معمولاً روند فصلي دارد حداكثر آن در بهار و حداقل آن در پاييز مشاهده مي شود.

3- مزوسفر

در بالاي لايه گرم ازن لايه مزوسفر قرار دارد كه دما در آن متناسب با افزايش ارتفاع با آهنگ 3/0 سانتيگراد به ازاي هر 100 متر كاهش مي يابد به طوريكه دما در مرز فوقاني آن در ارتفاع 80 تا 90 كيلومتري به 80- درجه سانتيگراد مي رسد. و نتيجه اين دماي پايين انجماد بخار آب ناچيز موجود در اين لايه است كه باعث بوجود آمدن ابرهاي شب تاب مي شوند. اين ابرها درتابستان و در عرضهاي بالا ديده مي شوند. مزوسفر سردترين لايه اتمسفر تلقي مي شود.

4 - يونوسفر

از بخش فوقاني مزوسفر تا ارتفاع تقريبي 1000 كيلومتري اتمسفر زمين، بار الكتريكي شديدي حاكم است كه زاييده وجود يونها و الكترونهاي آزاد است. در حقيقت پرتوهاي پر انرژي خورشيد كه از فضاي خارج به طبقات بالايي اتمسفر وارد مي شوند باعث گسستگي پيوند يا يونيزاسيون مولكولها و اتمها مي شوند. بر اثر يونيزاسيون، الكترون آزاد مي شود و باقي مانده اتم به صورت يون در مي آيد؛ به همين علت اين لايه از جو را يونوسفر ناميده اند.

شدت يونيزاسيون در تمام ارتفاعات يونسفر يكسان نيست؛ بنابراين لايه هاي متفاوت با تراكم الكترون و يون متفاوت با ارتفاعات مجاور خود در يونسفر وجود دارد؛

اين لايه ها در ارتباطات راديويي اهميت بسياري دارند. اين لايه ها عبارتند از لايه هاي D,E,F .

5 - اگزوسفر

شرايط موجود در يونوسفر در اين لايه نيز حاكم است؛ بدين معني كه گازها در اين لايه همچنان قابليت هدايت الكتريكي خود را حفظ مي كنند. سرعت ذرات در اين لايه بسيار زياد است و در مواردي به 2/11 كيلومتر در ثانيه مي رسد.

اگزوسفر لايه گذار جو به فضاي كيهاني به شمار مي آيد كه بخش فوقاني آن را در ارتفاع بيش از سه هزار كيلومتري از سطح زمين برآورد كرده اند.
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 10:0 PM  توسط M.A  | 

 

آتشفشان يک ساختمان زمين شناسي است که به وسيله آن مواد آتشفشاني (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر 3)از درون زمين به سطح آن راه مي يابند. انباشتگي اين مواد در محل خروج، برجستگي هايي به نام کوه آتشفشان ايجاد مي نمايد. ...

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 9:58 PM  توسط M.A  | 

 سنگ شناسی آذرین

ریشه لغوی
سنگهای آذرین ، Igneous rocks نام خود را از واژه Ignis گرفته‌اند که در لاتین به معنای "آتش" است.

دید کلی
این سنگهای پرورده آتش ، زمانی توده‌ای داغ و مذاب را به نام ماگما تشکیل میداده‌اند، که سرد شدن تدریجی ماگما ، آنها را به سنگ سخت و جامد تبدیل کرده است. بنابراین گدازهای که از دهانه آتشفشان فوران کرده و بر سطح زمین جاری می‌شود، به سرعت سرد و سخت شده و سنگی آذرین را بوجود می‌آورد.
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 9:57 PM  توسط M.A  | 

 

معناى لغوى فسيل عبارتست از چيزى که از حفارى بدست آمده باشد . اما امروزه براى آن معناى ديگرى متصورند و آن را مدرک و دليلى شناخته شده از حيات گذشته مى دانند ؛ به عبارت ديگر فسيلها ، اجساد و بقايا و آثار موجوداتى مى باشند که پس از مرگ در بين رسوبات دفن شده و همراه با آنها تحت تاثير پديده سنگ شدگى ( دياژنز ) قرار گرفته اند ...

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 9:56 PM  توسط M.A  | دید کلی
استفاده از عکسهای هوایی در زمین شناسی ، یکی از جدیدترین شاخه‌های علم زمین شناسی است که در سالهای اخیر به سرعت رشد و ترقی کرده است. بطوری که از عکسهای هوایی می‌توان نقشه های اساسی تهیه نمود و ساختمان طبقات و چینه شناسی و بطور کلی وضع زمین شناسی یک محل را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. ولی چون ممکن است وضع محل نسبت به عکسهای هوایی تهیه شده تغییر کند، از این جهت حدود اعتماد به آنها محدود بوده ، بطوری که مطالعه و بررسی روی روی زمین را نیز ایجاب می‌نماید.
تاریخچه و سیر تحولی

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 9:55 PM  توسط M.A  | 

زمین متغیر و تئوری صفحه زمین ساخت

زمين

زمین متغیر:

 

زمین یک کره متحرک است! اگر ما بتوانیم صد میلیون سال به عقب برگردیم، چهره زمین را با آنچه که امروز میبینیم کاملا متفاوت خواهیم یافت. هیچ اثری از کوههای آلپ یا خلیج مکزیک نخواهد بود، در عوض قاره­هایی در ابعاد، اشکال و موقعیتهای متفاوتی خواهیم یافت. بر خلاف زمین در چند میلیارد سال گذشته هیچ تغیر اساسی در سطح کره ماه بوجود نیامده است (فقط چند گودال اضافه شده است)...

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 9:53 PM  توسط M.A  | 

زمین لغزش  

زمين لغزش    

 

حرکت و جابجایی بخشی از مواد دامنه در امتداد یک سطح گسیختگی مشخص را «لغزش» می‌نامیم. در لغزشهای دامنه‌ای تغییر شکل از نوع «برش ساده» است. لغزش انواع مختلف داشته و در هر نوع مصالحی می‌تواند ایجاد شود. ویژگیهای توده متحرک و شکل سطح گسیختگی معمولا به عنوان عوامل طبقه بندی لغزشها بکار گرفته می‌شوند.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 9:52 PM  توسط M.A  | 

سونامی

 

سونامی، آبلرزه یا غریاله  یکی از پدیده‌های جغرافیایی است. غریاله به لرزش شدید آب دریا گفته می‌شود که در پی زمین‌لرزه‌های زیر دریا پدید می‌آید. آبی که به لرزه در آمده به شکل موج‌های عظیم به کرانه‌ها رسیده و ویرانی به بار می‌آورد. غریاله واژهٔ فارسی بومی برای این پدیده در استان بوشهر است و پدیدهٔ غریاله در کرانه‌های خلیج فارس نیز دارای پیشینه است. غریاله‌ها معمولاً پس از یک زمین‌لرزه بزرگ (با حرکت رو به بالا)، فعالیت آتشفشانی زمین‌لغزه و یا برخورد شهابسنگ‌ها پدید می‌آیند. بسیاری از غریاله‌ها در کرانه‌های ژاپن رخ می‌دهند و از اینرو واژه ژاپنی مربوط به این پدیده یعنی (津波 تسونامی) به زبان انگلیسی و از آن راه به بسیاری زبان‌های دیگر نیز راه یافته است...

 

سونامی، آبلرزه یا غریاله  یکی از پدیده‌های جغرافیایی است. غریاله به لرزش شدید آب دریا گفته می‌شود که در پی زمین‌لرزه‌های زیر دریا پدید می‌آید. آبی که به لرزه در آمده به شکل موج‌های عظیم به کرانه‌ها رسیده و ویرانی به بار می‌آورد. غریاله واژهٔ فارسی بومی برای این پدیده در استان بوشهر است و پدیدهٔ غریاله در کرانه‌های خلیج فارس نیز دارای پیشینه است. غریاله‌ها معمولاً پس از یک زمین‌لرزه بزرگ (با حرکت رو به بالا)، فعالیت آتشفشانی زمین‌لغزه و یا برخورد شهابسنگ‌ها پدید می‌آیند. بسیاری از غریاله‌ها در کرانه‌های ژاپن رخ می‌دهند و از اینرو واژه ژاپنی مربوط به این پدیده یعنی (津波 تسونامی) به زبان انگلیسی و از آن راه به بسیاری زبان‌های دیگر نیز راه یافته است...

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 9:51 PM  توسط M.A  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 9:50 PM  توسط M.A  | 

هنگامی که خاک و سنگ و سایر اجزای زمین نمی‌توانند کنار هم باقی بمانند و تحت تاثیر جاذبه  به حرکت در‌می‌آیند، رانش زمین رخ می‌دهد.

حرکت نزولی در رانش زمین ممکن است بسیار کند رخ دهد (تنها چند میلی‌متر در سال) یا با سرعت بسیار بروز کند و تاثیرات مصیبت‌باری به جای بگذارد.

رانش زمین حتی می‌تواند در بستر دریا و زیر آب رخ دهد و امواج جزر و مدی به وجود آورد که باعث تخریب در مناطق ساحلی شود. این رانش‌ها را رانش زمین زیردریایی می‌گویند.

رانش زمین ممکن است به علت زلزله، فعالیت آتشفشانی، تغییرات آب‌های زیرزمینی، به هم خوردن یا تغییر شیب زمین رخ دهد.

ریزش باران شدید در مدتی کوتاه باعث ایجاد لجنی سطحی و با حرکت سریع می‌شود که جریان پیدا می‌کند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/11/14ساعت 9:49 PM  توسط M.A  | 

پائين ترين سطح خشکی زمين و آمدن آن در قرآن


«غـُلِـبَـتِ الـرُّومُ ـ فی اَدْنـَی الاَرْضِ وَ هُـمْ مِـنْ بَعْـدِ غَـلَـبـِهـِمْ سَـيَـغـْـلِـبـُونَ »! روم ۱-۲


« رومیان مغلوب(فارسیان)شدند - در جنگی که در نزدیک تر زمین واقع شد و انها پس از مغلوب شدن فعلی به زودی بر فارسیان باز غلبه خواهند کرد»!


نکات آيات:1ـــ محل شکست خوردن روميان پائين ترين سطح زمين است. 2ـــ روميان در اندک زمانی پس از شکست خود از ايرانيان بر آنها پيروز خواهند شد..


1ـــ محل شکست خوردن روميان پائين ترين سطح زمين است:


محل جنگ مورد نظر آيه که در سال 619 میلادی ميان ايرانيان و رومـيـان رخ داده و منجر به شکست روميان شـده در منطقه اَغوار دریای مرده در فلسطین قرار دارد. آن نقطه دقیقاً پائین ترین نقطه سطح خشکی زمین است و 392 متر از سطح دریا پائین تر است. این اندازه گیری البته با امکانات ماهواره ای صورت گرفته و از دانش قرن بیستم بشر است.


2ـــ روميان در اندک زمانی پس از شکست خود از ايرانيان بر آنها پيروز خواهند شد:


در سال 626 میلادی یعنی 7 سال بعد، جنگ دیگری میان ایرانیان و روميان در گرفته بوده که در آن رومی ها پیروز شده اند. اگـر چـنـين جنگ مجددی ميان روميان و ايرانيان رخ نمی داد يا نتيجه آن چنانکه آيه پيش بينی کرده بود نمی شد، همه دين محمد می سوخت. روشن است که کـسـيکه ديـنی را از خود در می آورد هـيچگاه چنين چيزی راجع به آينده نمی گويد، که در صورت درست درنيامدن همه دين وی بسوزد. و تنها خداوند می تواند این حرفها را بزند.اگر در تاريخ مشخص شـده مزبور (يعنی در فـاصله سـه تـا نه سـال پس از شکست روميان از ايرانيان) ميان مسلمانان و دشمنان آنها نبردی صورت نمی گرفت و يا نتيجه آن چنانکه قـرآن پـيـش بـيـنی کرده بـود نمی شـد ديـن محـمد می سوخت. روشن است که وقتی کسی دينی را از خود مـی سـازد هـيـچـگـاه هـمه دار و ندار خود را در گرو يک چنين پـيـش بينی ای نمی گذارد. و روشن است که چنين پيشگوئيهائی فـقـط کار خداوند می تواند باشد.

+ نوشته شده در  جمعه 1387/11/11ساعت 4:42 PM  توسط M.A  | 

 

افزايش دماي مناطق قطبي كه در پي ادامه پديده گرم شدن زمين رخ داده‌ است سبب شده انواع درختان كاج براي نخستين بار و با سرعتي بيشتر از پيش‌بيني‌هاي دانشمندان به نواحي قطبي موسوم به "توندرا" هجوم بياورند و حيات گونه‌هاي گياهي و جانوري را كه فقط در منطقه توندرا حضور دارند، به خطر بيندازند.

به گزارش سايت اينترنتي لايوساينس، نواحي توندرا به بخشي از مناطق نزديك به قطب گفته مي‌شود كه دماي بسيار پايين و فصول كوتاه مناسب براي رشد گياهان در طول سال، سبب مي‌شود درختان نتوانند در آن رشد كنند.

سطح زمين در اين ناحيه از لايه‌اي خاك منجمد شده به نام "پرمافراست" پوشيده شده وخزه‌ها، گلسنگها و برخي انواع علفها، تنها گونه‌هاي زيستي هستند كه قادر به رشد طبيعي در اين ناحيه هستند.

جنگلهايي از درختان كاج و درختچه‌ها و بوته‌ها نيز در مناطق واقع شده در جنوب ناحيه توندرا مي‌رويند و مرز بين اين دو منطقه "خط درختان" ناميده مي‌شود.

در فصل تابستان، لايه خاك منجمد نواحي توندرا قدري نرمتر شده و با پيدايش درياچه‌ها و باتلاقهايي در اين ناحيه، شرايط رشد گياهان در منطقه فراهم مي‌شود كه در گذشته به دليل كوتاه بودن اين دوره در فصل تابستان، درختان كاج نمي‌توانستند از اين فرصت كوتاه استفاده كنند.

هم‌اكنون، گرم شدن كره زمين سبب طولاني‌تر شدن دوره تابستان در توندرا شده و در نتيجه مرز نواحي جنگلي با منطقه توندرا با سرعت در حال حركت به سوي شمال است.

محققان دانشگاه "آلبرتا" در مطالعه‌اي جديد حلقه‌هاي درختان منطقه توندرا و نواحي جنوبي آن را بررسي كرده و تاريخچه ‪ ۳۰۰ساله تراكم درختان و مرز موسوم به "خط درختان" در اين ناحيه را فراهم كردند.

به گفته "رايان دنبي" محقق حاضر در مطالعه، پيش از اين تصور مي‌شد به دليل شرايط سخت محيط زيست در اين ناحيه، گسترش درختان كاج به سوي شمال با سرعت بسيار كمتري رخ مي‌دهد اما اطلاعات جمع‌آوري شده نشان مي‌دهد با گرم شدن زمين درختان به شكل ناگهاني به سوي نواحي شمالي هجوم آورده‌اند.

دانشمندان عقيده دارند درحالي كه در بسياري از نقاط زمين افزايش تراكم درختان پديده‌اي خوشايند است، اما در ناحيه توندرا هجوم درختان سبب تهديد گونه‌هايي نظير گوزن شمالي است كه فقط در همين منطقه از زمين زندگي مي‌كنند.

گزارشي از اين مطالعه در شماره ماه مارس نشريه "اكولوژي" به چاپ رسيده‌ است.
+ نوشته شده در  جمعه 1387/11/11ساعت 4:33 PM  توسط M.A  | 

کارشناسان انستيتو مغناطيس زمستاني روسيه اعلا‌م کردند: امسال فعاليت خورشيد به حداقل خواهد رسيد.

به گزارش پایگاه ملی داده های علوم زمین، به گفته اين محققان، در سال 2007 طوفان هاي مغناطيسي در اطراف کره زمين به ندرت روي خواهد داد.

سرگي گايداش مدير مرکز پيش بيني هاي انستيتو مغناطيس روسيه در عين حال تاکيد کرد:نبايد فراموش کرد که خورشيد هميشه باعث غافلگيري دانشمندان و به هم خوردن پيش بيني ها مي شود.

بگفته وي شب سال نو ميدان مغناطيسي زمين در آرامش به سر برد.

گايداش افزود:پارسال پنج انفجار بزرگ در خورشيد روي داد و در مدت کوتاهي از پنجم تا پانزدهم دسامبر طوفان مغناطيسي عظيمي زمين را فرا گرفت.

+ نوشته شده در  جمعه 1387/11/11ساعت 4:30 PM  توسط M.A  | 

بلاهايي ناگهاني كه مي‌توانند زندگي بشر را تا ابد تغيير دهند، ما را تهديد مي‌كنند. زمين همچنان كه به حول محور خود مي‌چرخد لرزش‌هايي نيز دارد. البته بهتر است بگوييم داشت زيرا بنا به اظهارات (مايكل مندويل) محقق زمين‌شناسي از تاريخ هشتم ژانويه سال 2006 اين لرزش‌ها قطع شده است. نتيجه اين تغيير وضعيت چه خواهد شد، هيچ‌كس نمي‌داند. شايد هم اصلا مهم نباشد. ولي اين اتفاق غيرمتعارف ما را به ياد چند دگرگوني ژئوفيزيكي مهم و اصلي در سياره كوچك و زيباي ما مي‌اندازد. دگرگوني‌هايي كه حتي چند تن از دانشمندان از آنها ياد كرده و خبر داده‌اند. اين اخبار چندان خوشايند به نظر نمي‌رسند و ما اين را برعهده خودتان مي‌گذاريم كه تا چه حد آنها را جدي بگيريد.
تغيير مكان قطب‌ها
مدت‌هاست كه دانشمندان دريافته‌اند قطب مغناطيسي زمين مكان ثابتي ندارد و حركت مي‌كند. حتي ممكن است معكوس شود. تحقيقات علمي نشان مي‌دهند كه قطب‌هاي مغناطيسي زمين در هر چند صدهزار سال يك بار جابه‌جا مي‌شوند و بايد بگوييم كه متفكران مي‌گويند اين قطب‌ها قبلا هم جابه‌جا شده‌اند و مطمئنا دوباره نيز اين اتفاق خواهد افتاد. آنها معتقدند پوسته زمين درست مثل پوست سست يك پرتقال بر روي مواد مذاب و خميرمانند زير آن شناور است و مي‌تواند تغيير موضع دهد. به عنوان مثال اگر قطب‌ها تغيير مكان دهند ممكن است قطب جنوب تبديل به يك خط استواي جديد و جنگل آمازون مثل قطب جنوب منجمد شود. برخي از محققان چنين تغيير قطبيني را پيشگويي كرده بودند و بنا به گفته پروفسور (چارلز اچ.هپگود) اين انتقال در مدت چند صد هزار سال رخ نمي‌دهد بلكه تنها در چند روز به وقوع خواهد پيوست! همان طور كه شما هم تصور مي‌كنيد اين اتفاق حتما براي بشر يك بلاي مرگ‌آور و ناگهاني خواهد بود.
برخورد شهاب سنگ
اكثريت قريب به اتفاق پيشگويان دنيا با هم در يك مورد اتفاق نظر دارند و آن اين‌كه زماني در آينده يك شهاب سنگ عظيم و يا يك ستاره كوچك به زمين برخورد خواهد كرد. آنها معتقدند اين موضوع (اما و ولي) ندارد و كاملا قطعي است ولي زمان آن هنوز مشخص و قابل پيش‌بيني نيست. آنها فكر نمي‌كنند اين اتفاق به اين زودي‌ها بيفتد اما برخي از غيبگويان و مديوم‌ها (كه با ارواح در ارتباط هستند) فكر مي‌كنند انسان زمان زيادي براي لذت بردن از زندگي ندارد. به عنوان مثال (لوري توي) مي‌گويد: پيغام‌هايي از چهار روح مختلف دريافت كرده است كه خبر از برخورد يك شهاب سنگ عظيم‌الجثه به زمين در صحراي (نوادا) را مي‌دهد. (توي) در سايت اينترنتي خود به نام )I am America( پيامدهاي سهمگين و وحشتناك اين اتفاق را برمي‌شمرد. او مي‌گويد: با اين تصادف فضايي شهرهاي ساحلي آمريكا همچون (سياتل)، (سان فرانسيسكو)، (لس‌آنجلس)، (سالت ليك سيتي)، (هوستون)، (ميامي) و (نيويورك) همگي به زير آب خواهند رفت. شهرهاي (دنور) و (فونيكس) به بندرهاي ساحلي تبديل خواهند شد و اين فقط در مورد آمريكاي شمالي است. در ديگر نقاط دنيا نيز تغييرات بزرگي رخ خواهد داد.
آتشفشان عظيم يلواستون
پارك ملي و زيباي (يلواستون) در آمريكا كه يكي از زيباترين و دلنشين‌ترين مناطق توريستي دنياست، درست بر فراز يكي از عظيم‌ترين آتشفشان‌هاي كره زمين واقع شده است. اگر اين آتشفشان طغيان كند، پيامدهاي مصيبت‌بار آن تمام سياره زمين را در بر خواهد گرفت. آيا اين آتشفشان به زودي فوران خواهد كرد؟ زمين‌شناسان معتقدند سيكل طغيان اين آتشفشان به طور متوسط هر ششصد هزار سال يك بار است و از زمان آخرين طغيان آن 640 هزار سال گذشته است. يعني الان حتي از موعد فوران آن نيز گذشته است. بنا به تخمين كارشناسان طغيان بعدي (يلواستون) ممكن است 2500 بار شديدتر و بزرگ‌تر از طغيان كوه سنت هلن در سال 1980 باشد كه خسارات وسيعي بر جاي گذاشت. شبكه تلويزيوني (ديسكاوري) مدتي پيش برنامه‌اي مستند درباره كوه آتشفشان (يلواستون) پخش كرد. بنا بر اين فيلم، طغيان كامل اين آتشفشان براي كل كره زمين مصيبت‌بار خواهد بود. خاكستر سراسر نيمه غربي ايالات متحده را خواهد پوشاند. پارك ملي (يلواستون) و شهرهاي كوچك اطراف آن كاملا محو خواهند شد. خاكستر و دوده‌هاي آن تا بيست مايل در اتمسفر پخش مي‌شوند كه حاصل آن پايين رفتن دماي كره ‌زمين خواهد بود و همين پديده سبب مي‌شود همه مردم گرفتار زمستان آتشفشاني شوند
عصر يخبندان
با وجود انكارهاي مداوم دولت‌هاي بزرگ به ويژه آمريكا كه هميشه حقايق را منكر مي‌شوند، اكثر هواشناسان متفق‌القول هستند كه زمين در حال گرم شدن است و سرعت اين گرم شدن دو برابر سرعتي است كه دانشمندان تصور مي‌كردند. طبق بررسي‌هاي انجام شده بيشترين گرماي ثبت شده متعلق به سال 2005 است. نتيجه چيست؟ همه دوست دارند گرم شوند. مردمي كه در نزديكي قطب‌ها زندگي مي‌كنند شايد آرزو داشته باشند كه در هواي معتدل و گرم بقيه عمر خود را بگذرانند ولي بايد بگوييم نتيجه اين گرم شدن اين‌گونه نخواهد بود. بسياري از دانشمندان معتقدند كه گرم شدن كره زمين به يك عصر يخبندان جديد منتهي خواهد شد. به نظر متناقض مي‌رسد ولي در كتاب (طوفان جهاني آينده( )كه فيلم (روز پس از فردا) از روي آن ساخته شده است) ذكر مي‌شود كه گرم شدن هوا مي‌تواند سبب تغيير جريان آب اقيانوس‌ها شود كه در نتيجه هواي زمين را در همه جاي آن مشابه و تعديل مي‌كند. اين تغييرات در اتمسفر و جريان آب اقيانوس‌ها سبب بروز طوفان‌ها، گردبادها و تورنادوهاي وحشتناكي مي‌شود كه برخي از آنها هم اكنون نيز در حال رخ دادن است و امروزه بيشتر از قبل خشم طبيعت را به چشم مي‌بينيم. تمام اين اتفاقات به عصر يخبندان ديگري منتهي خواهد شد.
چه كار بايد كرد؟
با خواندن اين مطالب چه احساسي پيدا كرده‌ايد؟ چه طور مي‌خواهيد با اين مصيبت‌ها روبه‌رو شويد؟ سه پيش‌بيني اول واقعا در كنترل ما نيستند، ولي پيش‌بيني چهارم قابل پيشگيري است. زيرا به گفته تمام دانشمندان با تغيير سياست‌هاي دولت‌ها و ايجاد سياست‌هاي كاري عاقلانه‌تر، مي‌توان تا حد زيادي جلوي گرم شدن زمين را گرفت. مهم‌ترين علت گرم شدن زمين كربن ‌دي اكسيد حاصله از سوخت‌هاي فسيلي است. بنابراين وقتي انرژي را ذخيره كنيد كمك بزرگي در جلوگيري از گرم شدن زمين كرده‌ايد. براي رسيدن به اين منظور اقدامات زير را مي‌توان انجام داد:
_ اتومبيلي كم مصرف را براي خود انتخاب و هميشه موتور و باد لاستيك‌هاي آن را تنظيم كنيد. با اين كار در مصرف بهينه سوخت كمك زيادي كرده‌ايد.
_ كمتر از اتومبيل شخصي استفاده و سعي كنيد پياده‌روي را از ياد نبريد و يا از دوچرخه و يا لااقل از وسايل نقليه عمومي استفاده كنيد.
_ به جاي لامپ معمولي از لامپ كم مصرف در خانه خود بهره ببريد.
_ به جاي گرم كردن بيش از حد خانه درها و پنجره‌ها را درزگيري كنيد تا هواي گرم از درزها بيرون نرود.
_ دريچه‌هاي كولر را ببنديد و وسايلي خريداري كنيد كه كمترين مصرف انرژي را دارند. با رعايت همين دستورالعمل‌هاي ساده مي‌توان تا حدي جلوي پيشامد مرگ‌آور چهارم را گرفت و تا حدودي خيال خود را راحت كرد. البته به شرطي كه همه در اين كار سهيم باشند.
دور دنيا
بانكوك: يك تايلندي كه در سيرك‌هاي اين كشور كه از معروفيت خاصي برخوردار است، يك ميمون را به نوعي تربيت كرده كه وزنه‌بردار شود، البته آن‌طور نيست كه اين ميمون وزنه‌هاي خيلي سنگين بلند كند، به وزنه‌ها توجه نكنيد، چرا كه پلاستيكي هستند، اما وزنه هاي كوچك از هر دو سوي وزنه، آهني است و هر كدام ده كيلوگرم وزن دارند، ركورد اين ميمون بيست كيلوگرم است.
شانگهاي : به تازگي نمونه‌اي نادر از گونه‌اي لاك‌پشت در شهر (زيانگ فان) در مركز كشور چين كشف شده است. اين لاك‌پشت كه به لاك‌پشت طلايي معروف است، روز دوم دسامبر امسال در اين شهر ديده شد و توجه همگان را به خود جلب كرد. لاك‌پشت طلايي بسيار كمياب است و داراي لاك طلايي رنگ و نرم است. وزن اين حيوان به هفتصد و پنجاه گرم مي‌‌رسد، قرار است اين لاك‌پشت در باغ‌وحش شهر (زيانگ فان) نگهداري شود.
يائونده: مردي كه عكس آن را مشاهده مي‌‌كنيد يك حكيم يا درمانگر آفريقايي از اهالي كامرون است كه سوار بر موتور هوندا به ديدن بيماران خود مي‌‌رود. بنابر تخمين سازمان جهاني بهداشت هشتاد درصد از آفريقايي‌ها از ابتدا تا انتهاي عمر خود ترجيح مي‌‌دهند به هنگام بيماري به اين درمانگرهاي سنتي مراجعه كنند. اين در حالي است كه تعداد پزشكان تحصيلكرده در آفريقا يك نفر در ازاي هر بيست و پنج هزار نفر است.
هوكايدو: هر ساله نزديك ژانويه در شمال ژاپن، جشنواره مجسمه‌هاي يخي برگزار ميشود كه با استقبال بسيار شديدي مواجه است. امسال هم اين جشنواره برگزار شد، يكي از اين مجسمه‌ها كه برنده شد، مجسمه‌اي از يك دايناسور است.
+ نوشته شده در  جمعه 1387/02/13ساعت 4:54 PM  توسط M.A  | 

مخروط هاي آتشفشاني از تراكم مواد مذاب يا مواد آذر آواري ويا هر دو آنها تشكيل شده اند.بر حسب وضع آتشفشان و موادي كه از دهانه آن خارج مي شود و همچنين شكل مخروط آتشفشاني ، آتشفشان ها را به چند نوع زير تقسيم مي كنند:

1-آتشفشان نوع هاوايي: اين نوع آتشفشان ها به شكل گنبدي هستند و بيشترمخروط آنها از گدازه تشكيل شده است. ارتفاع اين نوع نسبتا كم است. از دهانه آنها اغلب گدازه هاي بازيك كه سياليت بالايي دارند بيرون مي آيد.دهانه آنها گاهي روي دامنه كوه قرار گرفته است.انفجار در اين نوع به ندرت اتفاق مي افتد. درجزاير هاوايي از اين نوع آتشفشان زياد ديده مي شود و به همين دليل به اين نوع هاوايي گفته مي شود.

2-آتشفشان نوع استرومبولي: در آتشفشان هاي اين نوع انفجار هاي شديدي بوقوع مي پيوندد. همچنين مواد پرتابي آنها نيز به صورت بمب و لاپيلي بسيار زياد است. خاكستر آنها كم است و هنگام انفجار توليد ابر هاي سبك وزني مي كنند. در اين نوع آتشفشان، موادي كه به اطراف دهانه پرتاب مي شوند پس از سقوط در اطراف دهانه مخروط را بوجود مي آورند. شيب مخروط اين نوع آتشفشان از شيب نوع هاوايي خيلي بيشتر است.در اين نوع آتشفشان نيز گاه به گاه گدازه به صورت روانه ازدهانه يا شكاف هايي كه در دامنه مخروط بوجود مي آيند، جريان مي يابد ولي جريان آن نسبت به روانه هاي نوع هاوايي محدود تر است و بعلاوه اغلب روي اين روانه ها را مواد جامدي، كه از دهانه آتشفشان به بيرون پرتاب مي شوند، مي پوشانند.

3- آتشفشان نوع ولكانو: در اين نوع ، گدازه هاي خميري شكل دهانه آتشفشان را مسدود مي كنند و مانع خروج گازها و بخارها مي شوند. پس از آنكه بر اثر تراكم گازها و بخارها فشار بسيار زياد شود توليد انفجارهاي بسيار شديد مي كنند. بر اثر انفجار ذرات مواد مذاب با فشار به خارج رانده شده و به اطراف پرتاب مي شوند و توليد ابرهاي ضخيم و وسيعي از خاكستر را مي كنند. اين ذرات خاكستر پس از سرد شدن در اطراف دهانه آتشفشان ريخته و توليد مخروطي از خاكستر مي كنند. اين نوع مخروط آتشفشاني اغلب دو شيب دارد كه يكي به طرف دهانه و ديگري به طرف خارج است. يك كوه آتشفشان ممكن است مدتي به شكل يك نوع و مدتي به شكل نوعي ديگر آتشفشاني كند. چنانكه آتشفشان وزوو و اتنا گاهي از نوع استرومبولي و زماني از نوع ولكانو هستند.

4-آتشفشان نوع پله : در اين نوع كه در جزيره مارتينيك قرار دارد، مجراي آتشفشاني بوسيله گدازه بسيار لزج و خميري شكلي مسدود شده و گازها و بخارها براي خود سوراخ و راهي در دامنه پيدا مي كنند. بر اثر وضع و شكل سوراخ ها موادي كه به خارج پرتاب مي شوند به اطراف افتاده و خرابي هايي را به بار مي آورند. ابرهاي سوزان آن تقريبا شبيه نوع ولكانو است ولي شدت خروج آنها از دهانه بيشتر است. حركت اين ابرها به طور موازي با سطح زمين يا متمايل به سمت زمين است.در آتشفشاني نوع پله اغلب مواد مذابي كه خيلي غليظ و خميري شكل هستند با فشار زياد از دهانه خارج شده و به شكل سوزني در دهانه كوه منجمد مي شوند كه به آن سوزن پله گفته مي شود.

5- آتشفشان نوع كومولوولكان: آتشفشان هاي اين نوع فاقد دهانه هستند و مخروط آنها به شكل گنبد است كه به يك طرف بيشتر تمايل دارد. به اين نوع كوپول نيز گفته مي شود. اين نوع در شرايطي تقريبا نظير نوع پله بوجود مي آيد. قطعات بزرگي از سنگ كه از دهانه آتشفشان خارج مي شود ممكن است داراي سطوح صيقلي يا مخطط باشند.
+ نوشته شده در  جمعه 1387/02/13ساعت 4:47 PM  توسط M.A  | 

گرم ترين نقطه کره زمين با دماي نزديک به 70درجه در سايه، در دشت لوت ايران قرار گرفته است. دکتر پرويز کردواني بيابان شناس معروف ايراني با اعلام اين مطلب گفت: منطقه گندم بريان در دشت لوت که در80کيلومتري شهداد و در شرق رود بيرجند قرار گرفته است منطقه اي با پوشش آتشفشاني است و همين پوشش سياه آتشفشاني موجب بالا رفتن شديد گرما در اين منطقه مي شود.

به گفته وي اين منطقه همچنين پست ترين منطقه داخلي ايران نيز محسوب ميشود و اين موضوع نيز از ديگر دلايل گرماي شديد آن است. کردواني معتقد است که در گندم بريان در منطقه اي به طول 200 کيلومتر و عرض150 کيلومتر هيچ موجود زنده اي زندگي نمي کند و شرايط به گونه اي است که امکان زيست هيچ گياه يا حيواني وجود ندارد. گواه کردواني بر اين موضوع اين است که در تحقيقات خود مشاهده کرده است که گاو و گوسفند مرده اي که توسط کاميون هاي عبوري در گندم بريان رها شده بودند تجزيه نشده و نگنديده بودند بلکه فقط در اثر حرارت خورشيد خشک شده بودند. به گفته وي اين موضوع نشان مي دهد که در اين منطقه حتي باکتري هم امکان حيات ندارد.

کردواني اضافه کرد: در نزديکي گندم بريان پديده هاي طبيعي بسيار زيبايي از جمله کلوت هاي بيابان لوت قرار دارد. اين کلوت ها رشته دالان هاي موازي هستند که بر اثر باران و باد شديد به مرور زمان ايجاد شده است و ارتفاع ديواره هاي آنها به 200 متر مي رسد.

دکتر کردواني گفت: پيش از اعلام ميزان گرماي گندم بريان گمان مي شد صحراي ليبي در شمال صحراي آفريقا با 57/7 درجه سانتي گراد حرارت گرم ترين منطقه کره زمين باشد، اما امروز مشخص شده است که گندم بريان در بيابان لوت با دمايي بيش از 67 درجه سانتي گراد در سايه، گرم ترين نقطه کره خاکي است.گرم ترين منطقه جهان در ايران

+ نوشته شده در  جمعه 1387/02/13ساعت 4:43 PM  توسط M.A  | 

جزیره ایستر جزیره‌ای است در اقیانوس آرام جنوبی متعلق به کشور شیلی. این جزیره با اینکه ۳٬۵۱۵ کیلومتر  در باختر خاک اصلی شیلی قرار گرفته اما استانی جدا از منطقه والپارائیسو (Valparaíso) شیلی بشمار می‌آید. نزدیکترین جزیره‌ همسایه با جزیره ایستر به نام سالائی گومز (Sala-y-Gomez) که در ۴۰۰ کیلومتری خاور ایستر قرار دارد نیز جزء همان منطقه و استان بشمار می‌آید. نزدیکترین جزیره مسکونی به ایستر جزیره پیتکیرن است که در ۲٬۰۷۵ کیلومتری (۱٬۲۹۰ مایلی) باختر ایستر قرار دارد. مساحت جزیره ۱۶۳٫۶ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳٬۷۹۱ نفر است (سرشماری ۲۰۰۲م). ۳٬۳۰۴ نفر از جمعیت جزیره در مرکز آن شهر هانگا روآ زندگی می‌کنند.

جزیره ایستر بویژه بخاطر تندیس‌های ۴۰۰ ساله عجیب باستانی خود معروف است. به این تندیس‌ها که در راستای کرانه دریا به خط ایستاده‌اند موآی گفته می‌شود.

|+| نوشته شده توسط حسين سليميان در سه شنبه بیستم آذر 1386  | 3 نظر
 دریاچه آرال بزرگترین فاجعه زیست محیطی

 

دریاچه آرال بزرگترین فاجعه زیست محیطی

 

 

در نتیجه خشکی دریاچه آرال جزایر کوچکی در این دریا پیدا شده اند که نگرانی کشورهای آسیای مرکزی را برانگیخته است. آرال چهارمین دریاچه بزرگ جهان است که روز به روز کوچکتر می‌شود و مقدار شوری آب آن بالا می‌رود.هر سال بیش از ۲۵۰ ملیون دلار برای نجات این دریاچه هزینه می‌شود.  در اوایل این هفته همایش "بنیاد بین المللی نجات آرال" در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. کارشناسان اقدامات دولت‌های منطقه را برای نجات آرال کافی نمی‌دانند. برخی از نمایندگان دولت‌های شرکت کننده در این همایش نیز اقدامات دولت‌های منطقه را در خصوص جلوگیری از روند نابودی آرال بی ثمر دانسته‌اند. 

 

دریاچه‌ی آرال بزرگترین فاجعه زیست محیطی

 

دریاچه آرال بزرگترین فاجعه زیست محیطی در آسیای مرکزی است که هم اکنون سرچشمه بادهای مسموم شده است. آیا دریاچه آرال خشک خواهد شد و خشکی آن چه پیامدهای زیست محیطی به‌دنبال خواهد داشت؟ دولت‌های آسیای مرکزی برای نجات این دریاچه تا به‌حال چه کرده‌اند؟ در سال‌های اخیر "بنیاد بین المللی نجات آرال" تاسیس شد. این بنیاد اکنون همایشی با شرکت نمایندگان 5 کشور آسیای مرکزی و نمایندگان سازمان‌های بین المللی در شهر دوشنبه برگزار کرده است.نماینده قزاقستان در این همایش گفته است که در حال حاضر نجات آرال دشوار شده است. ریابسف، رئیس کمیته ذخائر آب وزارت کشاورزی قزاقستان گفت، در سال‌های اخیر میزان بخار شدن آب دریا افزایش داشته و شوری آب دریا بیشتر شده است. 

 

 

تغییرات آب و هوایی و آب شدن ۲۵ درصد از یخچال‌های تاجیکستان

 

برخی از کارشناسان تغییر آب و هوای آسیای مرکزی را به افزایش دمای هوا در سراسر جهان مرتبط می‌دانند. در چند سال اخیر این امر به آب شدن ۲۵ درصد یخچال‌های طبیعی تاجیکستان منجر شده است.

سلطان رحیم اف ، رئیس بنیاد بین المللی نجات آرال اعلام کرده است که این بنیاد تلاش دارد در آسیای مرکزی آب بصورت عاقلانه مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود که در این راستا پیشرفت‌هائی نیز حاصل شده است. به گفته او: «در سال ۱۹۸۹ آرال به دو قسمت تقسیم شده بود، یعنی قسمت شمالی آن از قسمت جنوبی دریاچه جدا شده بود. در سال ۲۰۰۵ نیز سدی احداث گردید که موجب بالا آمدن سطح آب در قسمت شمالی آرال شد . در حال حاضر سطح آب در جنوب این دریاچه ۲۹ متر و در قسمت شمالی آن به ۴۲ متر می‌رسد. شوری آب دریا کاسته شده و آب به نزدیکی شهرها رسیده و مردم نیز به ماهیگیری  پرداختند.»

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/29ساعت 10:7 PM  توسط M.A  | 

اشكال فرسايش بادي در بيابان ها:
باد يك عامل فرسايش مسلط در نواحي بياباني است بادها در همه نقاط كره زمين مي وزند ولي شدت و اهميت آن ها در اين نواحي بيش تر است. شرايط آب و هوايي خشك،‌ بادهاي شديد و مواد سطحي نرم از جمله عوامل انجام فرسايش بادي است. فرسايش بادي در بيابان ها به دو صورت حفر مواد و رسوب گذاري مواد صورت مي گيرد.
حفر مواد (كاوشي) : هوازدگي در نتيجه انبساط و انقباض طولاني مدت، باعث خردشدن سنگ ها و تبديل آن ها به ذرات ريزتر مي شود. باد مي تواند ماسه هاي ريزي را كه به اين ترتيب به وجود مي آيند، با خود حمل كند. به جابه جايي و دور شدن اين ذرات از محل پيدايش خود، عمل بادبردگي مي گويند. اين عمل در نواحي فاقد پوشش گياهي بسيار اهميت دارد و گودال ها يا حوضه هاي بادبردگي را به وجود مي آورد. عمق بسياري از اين گودال ها كم است اما گاهي حدود يك صد متر هم مي رسد. به هر حال،‌عمق اين گودال ها،‌به وسيله سطح آب هاي زير زميني كنترل مي شود. بسياري از سطوح بياباني از سنگ،‌ قلوه سنگ و ريگ هايي كه باد قادر به حمل آن ها نيست پوشيده شده اند. به اين سطوح رگ (سنگ فرش بياباني) مي گويند.

اگر باد ذرات ماسه به همراه داشته باشد همانند سمباده عمل مي كند و قدرت فرسايش آن بسيار افزايش مي يابد و عمل سايش را انجام مي دهد. بشترين تأثير سايش باد در قسمت پايين و نزديك به سطح زمين بر موانع سنگي است. به همي دليل ، زمين هاي مرتفعي كه در معرض سايش باد قرار گيرند، به شكل سندان كفاشي يا قارچ در مي آيند و ستوني را بر جاي مي گذارند.

در برخي نواحي بياباني كه آب قبلاً شيارهايي را به وجود آورده است ، باد فرورفتگي هاي u شكل را ايجاد مي كند.اين فرورفتگي ها با برجستگي هاي واقع در بين آن ها از هم جدا شده اند. به اين برجستگي ها ياردانگ مي گويند. رأس اين برجستگيها مسطح،‌طرف رو به باد آن ها پرشيب و طرف ديگر آن ها كم شيب است. ياردانگ ها اغلب در رسوبات نرم درياچه اي گذشته به وجود مي آيند و در برخي بيابان هاي دنيا از جمله بيابان غربي مصر و بيابان لوت ايران وجود دارند.  رسوب گذاري مواد (تراكمي)

بادهاي شديد انبوهي از ذرات ريز گرد و غبار را به همراه مي برند پس از آن كه سرعت بادها كاهش مي يابد، مواد همراه آن ها به صورت برجستگي هاي كوچك رسوب مي كنند يا اين كه به شكل تپه هاي ماسه اي بر روي هم انباشته مي شوند.متداول ترين نوع تپه هاي ماسه اي،‌برخان است. برخان ها هلالي شكل اند و دو زاويه طويل در جهت باد دارند. اندازه آن ها بسيار متفاوت است و بين 10 تا 20 متر ارتفاع دارند. بلندي بعضي برخان ها در دشت لوت ايران به 40 متر نيز مي رسد. براي تشكيل تپه هاي ماسه اي علاوه بر مقداري ماسه‌، يك مانع كوچك يا بزرگ نيز لازم است. تپه هاي ماسه اي ايجاد شده ممكن است به مرور زمان بزرگ تر شوند اما حركت ماسه در دامنه كم شيب و طولاني رو به باد و ريختن آن به پاي دامنه پرشيب پشت به باد،‌ باعث مي شود كه كل تپه به مرور زمان و به آهستگي به سمت جلو جا به جا گردد. شكل ديگري از فرسايش تپه هاي ماسه اي طولي يا سيف است. اين تپه ها در جايي تشكيل مي شوند كه بادهاي غالب از دو جهت عمود بر هم بودند و برجستگي ماسه اي كناره هاي برخان را دچار كشيدگي كنند.


ذرات ريزتر به مسافت هاي دورتري حمل مي گردند. ريزترين مواد حمل شده توسط بادها به صورت لايه هايي به روي هم انباشته مي شوند كه به مجموع آن ها لُس مي گويند. خاك هاي لس بسيار ريزدانه و زرد رنگ اند و حالت لايه لايه دارند. اين خاك ها را در شمال چين،‌اروپاي مركزي و برخي نواحي ايالات متحده و آمريكا و تركمن صحرا در ايران مي توان ديد. منشأ آن ها گردوخاك بيابان ها ورسوبات خشك شده كف رودها و درياچه هايي است كه پس از محو يخچال هاي طبيعي خشك شده اند.
   تنوع زيستي در نواحي گرم و مرطوب
پراكندگي جنگل هاي استوايي :

محل جنگل هاي استوايي با نام جنگل هاي باراني يا سلوا نواحي مهمي كه اين جنگل ها در آن جا قرار گرفته اند شامل سرزمين هاي پست آمازون در آمريكاي جنوبي ،‌سرزمين پست كنگو در آفريقا يك ناحيه ساحلي است كه از نيجريه به طرف غرب آفريقا تا كشور گينه امتداد دارد.    تنوع گونه هاي زيستي در نواحي گرم و مرطوب :

در نواحي گرم و مرطوب به دليل شرايط آب و هوايي مناسب انواع بي شماري از گونه هاي گياهي و جانوري زندگي مي كنند. اين تنوع در جنگل هاي استوايي بيش تر از جنگل هاي مداري است. جنگل هاي استوايي بسيار انبوه اند. تاج آن ها از سه لايه مختلف تشكيل شده است و در هر لايه درختاني با ارتفاع معين قرار دارد. يك لايه به نام لايه زميني نيز در زير تاج يعني در نزديكي و مجاورت كف جنگل قرار دارد كه از گياهان چسبنده، خزنده و گياهان علوفه اي و مواد پوسيده تشكيل شده است. پيچك ها درختاني باريك و چوبي هستند كه حدود 20 سانتي متر ضخامت دارند و از گياهان معروف جنگل هاي استوايي به شمار مي آيند. برخي از آن ها نرم و شبيه به طناب اند و شاخه ها و ساقه درختان بلندتر جنگلي از آن ها محافظت مي كنند.
آن ها آنقدر رشد مي كنند تا به سطح بيروني تاج جنگل مي رسند و شاخ و برگ خود را روي آن پراكنده مي كنند. بسياري از پيچك ها به درختان ديگر مي چسبند برخي از آن ها دور تنه درختان مي پيچيند. گياهان چسبنده در جنگل هاي استوايي بسيار زيادند. آن ها به ساقه و شاخه هاي گياهان پيچ مي چسبند. و از گياه ميزبان فقط به عنوان تكيه گاه استفاده مي كنند. گياهان بسيارزيادي از جمله سرخس ها،‌ ثعلب ها، ‌خزه ها و گلسنگ از اين دسته اند. برخي از گياهان اين گروه ريشه خود را در خاك فرو مي برند و رشد آن ها گاه به حدي مي رسد كه درخت ميزبان را محصور مي كنند و جايگزين آن مي شوند (نظير انجير وحشي). يكي از ويژگي هاي بسيار مهم جنگل هاي استوايي وجود تعداد بسيار زياد گونه هاي درختي در آن هاست . حدود 1000 گونه درخت در هر كيلومتر مربع از جنگل هاي استوايي وجود دارد. انسان بخش هايي از جنگل هاي استوايي را به زير كشت آورده و با اين كار، ‌در گونه ها و تركيب گياهان تغييراتي ايجاد كرده . در اين نواحي، ‌درختچه هاي بامبو،‌ گياهان پيچ، ‌نخل هاي تيغ دار و بوته هاي خاردار بسيار متراكم را مي توان ديد كه مانع عمده اي براي عبور و نفوذ انسان به حساب مي آيند. در جنگل هاي استوايي زندگي جانوري نيز بسيار غني است به طوري كه در مساحتي معادل 16 كيلومتر مربع از جنگل در يكي از مناطق جنگل هاي استوايي حدود 20000 گونه حشره وجود دارد. در حالي كه در كل كشور فرانسه فقط چند درصد گونه حشره ديده مي شود. دليل اين تنوع و كثرت انواع حشرات، يك نواختي محيط اين جنگل ها و نبود فشارهاي طبيعي است. زندگي جانوري در لايه هاي بالاتر جنگل هاي استوايي متنوع تر است علاوه بر حشرات، پرندگان ، پستانداران و خزندگان زيادي در اين جنگل ها زندگي مي كنند.
 


+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/29ساعت 9:42 PM  توسط M.A  | 

بيابان به كجا مي گويند؟

براي تعيين بيابان معمولا روي ويژگي هاي طبيعي تكيه مي كنند ولي در بيان اين ويژگي ها اتفاق نظر وجود ندارد.

عده اي در تعريف بيابان صرفا به كمبي بارندگي و پوشش گياهي اكتفا كرده اند.عده اي در تعريف بيابان به ملاك بارندگي توجه زيادي كرده و بارندگي ساليانه زير 200 ميليمتر را شرط ايجاد بيابان دانسته اند.

با توجه به اينكه ميزان بارندگي به تنهايي نمي تواند ملاك تعيين كننده اي باشد، عده اي ضريب خشكي را مطرح كرده اند كه بارندگي را با درجه حرارت ارتباط مي دهد. يكي از متداول ترين روش ها براي تعيين ضريب خشكي روش دمارتن است. در اين روش ضريب خشكي نسبت مستقيم با بارندگي و نسبت عكس با متوسط درجه حرارت ساليانه دارد.

برخي نيز بيابان را نه بر اساس ملاك هاي كمي و يا بارندگي و درجه حرارت بلكه صرفا با مشاهده سيماي ظاهري آن تشخيص مي دهند و در تعريف بيابان چنين مي گويند: قسمتي از سطح زمين كه لم يزرع و بدون پوشش گياهي بوده و خشكي آن بسيار است و چشم انداز ويژه خود را  دارد.

نكته حائز اهميت در اينجا اين است كه اصولا نمي توان همه بيابان ها را با وجود شرايط مختلفي كه از نظر طبيعي (نظير ميزان بارندگي ، شدت خشكي ، جنس خاك و پوشش گياهي) دارند در يك رديف قرار داد.مثلا همه بيابانهاي كشور ما خصوصيات دشت لوت را ندارند ، همچنين است بيابان هاي ديگر نقاط جهان كه همگي با هم يكسان نمي باشند. نكته ديگر آن است كه در مورد يك بيابان واحد نيز تفاوت هاي عمده اي در سطوح مختلف مشاهده مي شود . اين امر قاعده اي است كه در مورد همه نواحي جغرافيايي صادق است ، بدين ترتيب كه "هر گاه از كانون يك ناحيه جغرافيايي به اطراف آن حركت كنيم به تدريج از ويژگي ها و خصيصه هاي ناحيه اي كاسته مي شود و چه بسا كه مشخصات ناحيه اي در مجاورت مرز هاي نواحي ديگر ناپديد مي گردد"به همين دليل است كه تعيين دقيق حدود بيابان ها ممكن نمي باشد. بنابراين در مورد بيابان ها به جاي تعريف واحدي از همه بيابان ها  ، بهتر است به درجات و مراتبي از بيابان ها با توجه به شدت و ضعف خصوصيات آنها-قائل شويم.

برخي معتقدند كه با انطباق نقشه هاي جغرافيايي(مانند نقشه هاي زمين شناسي، اقليمي ، نوع خاك و پوشش گياهي) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مبادرت به تشخيص و ترسيم حدود بيابان ها نماييم.

انواع بيابان:

بيابان ها را بر حسب شرايط طبيعي به انواع مختلفي تقسيم مي كنند. به عنوان نمونه مي توان به تقسيمات زير اشاره نمود:

1-منطقه گرم و باد خيزي كه بارندگي ساليانه آن معمولا كمتر از 250ميليمتر است مانند صحراي آفريقا

2- بيابانهايي كه در حواشي غربي بعضي قاره ها ، تحت تاثير جريانهاي آب سرد اقيانوس ها ايجاد مي شوند مانند كالاهاري در جنوب غرب قاره افريقا

3-بيابانهايي كه در عرض متوسط قرار دارند و تحت تاثير جريانهاي نزولي هوا مي باشند مانند بيابان گبي در شمال چين

4- بيابانهاي برفي و يخي در اقليمهاي سرد و قطبي مانند گروئنلند

علل ايجاد بيابانها:

1-علل طبيعي

تركيب عوامل و شرايط طبيعي نقش موثري در پيدايش بيابانها و يا لا اقل زمينه هاي مساعدي براي بيابان زايي داشته است. از جمله علل طبيعي مي توان به ساختار زمين شناسي و شرايط ژئومورفولوژي منطقه ، كمبود بارش، بالا بودن تبخير، وزش باد هاي شديد ، خشكسالي هاي دوره اي ، وجود جريانهاي آب سرد دريا ها در سواحل غربي و از همه مهمتر تاثيرفشار زياد مجاور حاره اي اشاره كرد .

2- عوامل انساني

عوامل انساني نقش مهمي در ايجاد و گسترش بيابانها دارند بطوري كه برخي متخصصان معتقدند ، بخش اعظم بيابانهاي امروز  ناشي از بر هم خوردن تعادل اكولوژيكي و تخريب اكوسيستم است. در كنفرانس نايروبي در سال 1977 بر اين نكته تاكيد شد كه :" كاهش يا نابودي استعداد بيولوژيكي زمين در نهايت به حاكميت شرايط بياباني منجر مي شود كه وجهي از نابودي اكوسيستم است. " بر اين اساس قطع پوشش گياهي به منظور تامين سوخت توسط روستائيان و چراي بي رويه دام ، تبديل اراضي مرتعي به كشتزارها ، عدم رعايت اصول شخم زني و مسايلي از اين قبيل ، از جمله عوامل انساني  به وجود آورنده بيابانها به شمار مي روند. آنچه مسلم است ميزان آسيب پذيري منطقه نيز تاثير زيادي در سرعت اين روند بر جاي مي گذارد. ليكن بايد توجه داشت علاوه بر ميزان آسيب پذيري منطقه  شدت فشار هاي وارده بر اكوسيستم منطقه نيز نقش موثري در بيابان زايي دارد. كارشناسان اظهار مي دارند حتي در جنگلهاي استوايي با بارندگي 700 الي 1500 ميليمتر نيز به دليل قطع درختان جنگلي و بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي  خطر بيابان زايي وجود دارد.

در كشور ما طبق نظر كارشناسان سازمان خواروبار جهاني به دليل دخالت انسان در اكوسيستم نواحي خشك و نيمه خشك، بر وسعت بيابان ها و ماسه زار ها افزوده شده است . يكي از دلايل اين امر "رواج و گسترش دامداري در بين كشاورزان و كوچ نشينان ، بعد از جنگ جهاني دوم از يك طرف و همزمان با آن گسترش غالبا موقتي كشت ، در مناطقي كه در طرفين مرز خشكي و يا مرز كشت قرار دارند" از طرف ديگر مي باشد".

در حال حاضر كه ذخيره آبهاي سطحي به منظور جلوگيري از هدر رفتن منابع آبي و تحقق عمران ناحيه اي در دستور كار برنامه ريزان كشورمان قرار دارد ، برخي از محققان جغرافيا ، به جهت توجه برنامه ريزان به حفظ تعادل اكولوژيكي گوشزد كرده اند كه " اجراي وسيع پروژه هاي سد سازي در بسياري از مناطق خشك كشور ، مي تواند در آينده ، معضل پيشروي بيابان را در حاشيه حوضه هاي انتهايي ، شدت بخشد. وقتي قرار است چنين مداخله مهمي در محيط طبيعي صورت گيرد ، بايد تمام جوانب آن مورد سنجش قرار گيرد تا مثلا توسعه كشاورزي به بهاي تخريب محيط تمام نشود".

راههاي جلوگيري از گسترش بيابانها

براي جلو گيري از گسترش بيابانها راههاي مختلفي پيشنهاد شده است از جمله:

1-تثبيت ماسه هاي روان در حواشي بيابانها و سكونتگاههاي شهري و روستايي از طريق پاشيدن مالچ، كاشتن گونه هاي مناسب گياهي ، ايجاد موانع فيزيكي در مسير باد و ...  .

2-مهار آب رودخانه ها و اجراي عمليات آبخيز داري

3-حفاظت خاك و جلوگيري از روشهاي آبياري نامناسبي كه موجب فرسايش خاك مي شوند و نيز اصلاح روش هاي كشت و كار  به نحوي كه از شخم زني نامناسب و آيش هاي كوتاه مدت كه منجر به تضعيف خاك مي شود جلوگيري كند

4-خودداري از ايجاد تاسيسات صنعتي و تفرجگاهي در نواحي مستعد براي بيابان زدايي

5-جلوگيري از جابجايي نامعقول كوچ نشينان

6-گسترش سوخت رساني به روستا ها به منظور بي نيازي آنان از قطع درختان و گياهان

7-تغيير در ساختار معيشتي كانونهاي شهري و روستايي در مجاورت بيابانها.

8-افزايش آگاهيهاي لازم براي مردمي كه در حواشي بيابانها به سر مي برند

در مورد راههاي جلوگيري از گسترش بيابانها دو مطلب را بايد مورد تاكيد قرار دهيم:

الف:راههاي مقابله با بيابان زايي بستگي به نوع بيابان و شرايط طبيعي و انساني نواحي مختلف جغرافيايي و ميزان تجربيات فني هر كشوري دارد.

ب:از آنجا كه سلسله عوامل انساني و طبيعي به صورت سيستماتيك دست اندركار فرآيند بيابان زايي هستند فقط راه حل هاي صرفا فيزيكي مانند پاچيدن مالچ، ممنوعيت چراي دام و تكثير گياهان كه ناشي از تحليل هاي كاركد گرايانه و يكسو نگر مي باشد، نمي تواند كافي باشدبلكه بايستي هر گونه تحليل و رويكردي در اين زمينه با توجه به علل ساختاري با ديدگاه سيستمي صورت پذيرد .

 

 

   
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/29ساعت 9:31 PM  توسط M.A  | 


نيمه غربي ايران روسيه عربستان تركيه-عراق افريقا و درياي مديترانهايران كامل روسيه عربستان درياي عمانايران كاملايران كاملنماي ايراننماي ايران

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/09/29ساعت 9:12 PM  توسط M.A  | 

 

آلودگی آب (Water Pollution )

       دید کلی      

 • آلودگی آب مشکل بزرگی است. به طوری که نتایج پژوهش پیرامون آن از صدها بلکه هزاران مقاله ، مجله و کتاب تجاوز می‌کند.

 • بنظر شما چه کسانی مشکل آلودگی آب را بوجود می‌آورند؟

چه کسانی بهای تمیز کردن آب را خواهند پرداخت؟

      تاریخچه     

 • در نوامبر سال 1986 بر اثر ریزش موادی شامل جیوه و انواع مواد آلی سمی مانند آفت کشها در رودخانه راین ، تمام آبزیان از شهر بال سوئس تا ساحل هلند کشته شدند. در سالهای اخیر با غرق شدن تانکرهای بزرگ نفتی اقیانون پیما یا به گل نشستن آنها آسیبهایی به حیات دریایی وارد آمد.

 • در سال 1983 بر اثر 11000 واقعه آلوده کننده در حدود 120 میلیون لیتر مواد آلوده کننده در آبهای ایالات متحده تخلیه شده است.

        تعریف آلودگی آب      

سال 1969 برای آلودگی آب تعریفی ارائه داد: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدرا هر معرف اعم از شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌اش شود.

     عوامل آلوده کننده آب :    

آب یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین عامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می‌باشد عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون‌اند و می‌توانند هم منابع آبهای زیرزمینی و هم آبهای سطحی را آلوده کنند.

 

 • عوامل آلوده کننده آبهای زیرزمینی :

  • کانیهای موجود در معادن سطحی که در اثر تغییر و تبدیل به عامل آلوده کننده مبدل می‌شود. مثلا آب جاری سطحی ( حاصل از باران و …) هنگام عبور از معادن زغال سنگ ، دی‌سولفید آهن « II ) ( پریت ) همراه با زغال سنگ را در خود حل کرده و سپس در اثر واکنش ، هوا آنرا به اسید سولفوریک تبدیل می‌کند. اسید حاصل ضمن عبور از لایه‌های مختلف مخازن زیرزمینی ، موجب آلوده شده آن می‌شود.

  • جمع شدن فاضلابهای شهری بویژه اگر در یک حوزه آهکی و یا شنی وارد شوند از آن که در معرض باکتریها قرار گیرند و تجزیه شوند، مستقیما و براحتی به مخازن زیرزمینی نفوذ پیدا کرده و موجب آلوده شدن آنها می‌شود.

  • ضایعات رادیواکتیوی : یکی از عوامل آلوده کننده مهم منابع آبی زیرزمینی است که امروزه یکی از راههای رفع آنها که در حقیقت مشکل بزرگی برای صاحبان تکنولوژی هسته‌ای نیز به شمار می‌رود دفن آنها در زیر زمین است علاوه بر دفن ضایعات رادیواکتیو در زیر زمین ، همه انفجار های هسته‌ای زیر زمینی نیز موجب آلوده شدن آبهای زیر زمینی می‌شود.

 • عوامل آلوده کننده آبهای سطحی:

  • آلوده کننده‌های صنعتی:
   بسیاری از ضایعات صنعتی به آبزیان زیانهای جدی می‌رسانند. این ضایعات برای خنثی شدن مقدار زیادی از اکسیژن محلول در آب را به مصرف رسانیده و موجب کاهش اکسیژن مورد نیاز برای آبزیان می‌شود و تهدید به مرگ می‌کنند. از طرف دیگر بسیاری از خود این ضایعات سمی بوده و موجب مسمومیت آبزیان می‌شوند مانند فلزات سنگین ، جیوه ، سرب ، مس و غیره.

   وارد شدن ترکیبات فسفردار و نیتروژن‌دار در آب موجب رشد جلبک‌هائی می‌شود که ضمن ایجاد بو و مزه غیر طبیعی آب ، اکسیژن آب را مصرف کرده و باعث کاهش میزان آن و بروز صدمات و تلفات آبزیان می‌شود.

  • فاضلاب خانگی :
   کلیه پاک کننده‌ها که وارد آبهای سطحی می‌شوند ترکیباتی را در آبها وارد می‌کنند که اگر خنثی نشوند و یا توسط میکرو اورگانیسم‌ها تجزیه و تخریب نشوند بصورت سمی مهلک زیان بسیاری برای آبزیان ببار می‌آورند.س

  • حشره کشها ، سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی:
   که از ضروریات توسعه کشاورزی است نا خواسته موجب آلودگی آبهای سطحی می‌شوند. مانند ددت
   DDT را نام برد.

     چشم انداز الودگی آب     

 • ذخایر آبهای ما در آینده چگونه خواهد بود؟

 • آب آلوده شده برای %75 مردم جهان در کشورهای رو به توسعه مسئله بسیار جدیتری است.

 • %80 بیماریهای جهان ناشی از آبهای آلوده شده است. در مقابل درصد بالای بیماری چه کنترلهایی انجام شده است؟

 • آیا تلاشی که برای بهبود کیفیت آب انجام شده کافی می‌باشد؟

 • آینده ذخایر آبها با این روند پیشرفت و تکنولوژی روز چگونه خواهد بود؟

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/09/18ساعت 10:27 PM  توسط M.A  | 

سرزمين خشكي درشمال شيلي كه از غرب با كوهستان هاي حاشيه اي اقيانوس آرام و درشرق با رشته كوه هاي آند محدود مي گردد. با بارشي كه دو يا چهاربار درطول يك قرن ايجاد مي شود، آتاكاما يكي ازمناطق بياباني جهان به شمار مي رود. اين فقدان بارندگي درنتيجه ي وارونگي دما حاصل مي شود. جريان آب سرد همبولت كه از سمت قطب حركت مي كند، هواي سردي را درسطح آب پخش مي كند، و درنتيجه ي آن هواي گرم سطوح بالا مهار مي گردد. اين وارونگي توليد مه نموده اما فاقد هرگونه بارندگي مي باشد. بنابراين، به جز چند واحه كه آبياري مي شود، پوشش گياهي آتاكاما به شدت تنك و پراكنده است. همچنين عليرغم نزديكي اين بيابان به مدار استوا، وارونگي دما باعث حفظ درجه حرارت هاي پايين دراين سرزمين مي گردد. مثلآ شهري مانند آنتو فاگاستا، باوجود اينكه 1700 كيلومتر نزديك تراز سانتياگو به خط استوا مي باشد اما درجه حرارت هاي مشابهي رادارند. 

 

شیلی و بیابان آتاکاما: خشک ترین بیابان سیاره ی زمین.

 

بیابان آتاکاما

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1386/09/18ساعت 10:15 PM  توسط M.A  | 

+ نوشته شده در  شنبه 1386/09/17ساعت 6:56 PM  توسط M.A  | 

۱۰ تصویر ماهواره‌ای از ۱۰ رویداد مهم در جهان چاپ ايميل

۱۰ تصویر ماهواره‌ای تاثیرگزار در جهان که هر کدام نشان دهنده یک رویداد بزرگ بوده است. برای مشاهده تصاویر در ابعاد بزرگ روی هر تصویر کلیک کنید.

۱۰ - شهر گمشده باستانی انکوروات

این عکس ماهواره‌ای سازمان فضایی آمریکا (ناسا)، شهر گمشده باستانی انکوروات در جنگل‌های استوایی کامبوج را نشان می دهد .
بناهای بزرگ،جاده ها ، خندق ها ، سیستم آب رسانی و منازل و مزارع اطراف شهر به وضوح قابل رؤیت هستند .


۹ - منهتن بعد از حمله های 11/9

شهر منهتن پس از حمله 11/9 ( ۹:۱۵ دقیقه صبح)
از سایت : spaceimaging.com


۸ - اندونزی قبل و بعد از سونامی

قبل

بعد

سخت ترین ضربه از زمین لرزه و سونامی 26 دسامبر 2004 به استان اَچه در اندونزی زده شد .
از سایت : spaceimaging.com


۷ - سه تیفون ( گردباد بر روی دریای چین) همزمان

هنگامی‌که سنجنده مودیس ماهواره آکوای ناسا این تصویر تفکیک شده را دریافت کرد ، سه گردباد متفاوت در غرب اقیانوس آرام در هفتم اوت 2006، هم‌زمان می‌چرخیدند . پیش‌بینی می‌شود هنگامی‌که گردباد ماریا به طرف ژاپن حرکت کند ، گردباد بوفا و سائومایی مسیر خود را ادامه خواهند داد تا به چین برسند .


۶ - جزیره نخل ، جزیره‌ای ساخت دست بشر در دبی

این تصویر ماهواره‌ای، در 16 ژوئیه سال 2004 در ناسا دریافت شد . این تصویر، جزیره نخل را که کمی دور از سواحل دوبی در خلیج فارس نشان می‌دهد .
زیربنای جزیره ۸۰ میلیون متر مکعب است که از طریق کانال بندر جبل لایروبی می‌شود . بعد از کامل شدن این پروژه بزرگ، جزیره دبی محل اسکان تقریباً ۱۲۰۰ خانواده کم تعداد و ۶۰۰ خانواده پرتعداد خواهد بود. جزیره نخل دارای یک پارک آبی ، مراکز خرید ، سینماها و اماکن توریستی دیگر خواهد شد . تصویر از ماهواره :"Space Imaging Middle East"


۵ - واژگون شدن کشتی کروز توسط تیفون ( گردباد شدید دریای چین)

عکس ماهواره ای سال 2003 Google Earth که نشان می‌دهد کشتی کروز بوسیله تیفونی که در پشت کشتی دیده می‌شود ، درحال واژگون شدن است . عکس‌ها را ببینید و به هم متصل کنید تا مراحل به گل نشستن کشتی را بعد از حادثه ببینید .


۴ - سرازیر شدن نفت به طرف ساحل لبنان

این تصویر از طریق ماهواره تِرا متعلق به سازمان فضایی آمریکا (ناسا) در 8 اوت 2006 از روی منطقه فوق گرفته شده است .
در این تصویر  لکه نفت که به صورت سایه آبی تیره روی سطح دریا ظاهر شده و به راحتی می‌توان با بزرگنمایی در سمت راست اطراف منطقه بیروت را رویت کرد .


۳ - آتش‌سوزی کالیفرنیا ستون عظیمی از دود سفید ایجاد می‌کند

شمال‌غربی لس‌آنجلس ، روز آتش سوزی در 17 سپتامبر 2006 ستون عظیمی از دود غلیظ سفید به شکل مارپیچی به آسمان می‌رود . آتش که دلیل انسانی داشت در 4 سپتامبر از علفزارهای خشک شروع شد و از طریق چوب درختان به پارک لوس‌پادرس و جنگل‌های ملی اَنجل و سپس به بیابان سِسپه سرایت کرد . بطوری‌که در 18 سپتامبر تنها ۱۵% منطقه آتش گرفته مساحتی قریب به ۶۰،۵۸۹ جریب زمین را درمی‌گرفت .


۲ - ابرخاکستر از آتشفشان فعال در پرو

Ubinas یک آتشفشان فعال در پرو است . این تصویر را ISS (ایستگاه فضایی بین‌المللی) از ابرخاکستری یک ساعت و ۴۵ دقیقه پس از تشکیل گرفته و اولین تصویر قابل رویت ماهواره‌ای بود که در 14 اگوست 2006 مشاهده شد .  
بنظر می‌رسد عکس از آنِ سیاره‌ای دیگر است .


۱ - ویرانی پورتافارم (زیمبابوه)

قبل (۲۰۰۲)

بعد (۲۰۰۶)

گروه حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل اولین تصویر ماهواره‌ای را از نتیجه عملیات بحث برانگیز دولت زیمبابوه که سال گذشته ۷۰۰۰۰۰ نفر از مردم را بی‌خانمان کرد ، منتشر ساخت .

 
+ نوشته شده در  شنبه 1386/09/17ساعت 6:24 PM  توسط M.A  |